ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมคราม
สินค้ามาใหม่
5,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ไหมบ้านสาวมือสุรินทร์ประเภทไหมน้อย  มัดหมี่ย้อมคราม  เส้นยืนสีดำ  เส้นพุ่งมัดหมี่ย้อมครามแท้  รูปแบบการทอ3ตะกอ  กว้าง1เมตร  ยาว2เมตร