ผ้าปูมลายเต่างับ/หลังเต่า
สินค้ามาใหม่
15,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ผ้าปูมลายเต่างับ/ลายหลังเต่า  ขนาด1x4เมตร  หน้านางลายกรวยเชิง ด้านล่ะ2ชั้น  เส้นยืนไหมจุล  เส้นพุ่งไหมบ้านสาวมือสุรินทร์ รูปแบบการทอ ยกดอก6ตะกอลายลูกแก้ว  เนื้อหนาแน่น